Varme, kjøling og vann

For industri og kommuner

Uansett hvilke problemer dere står overfor, har vi en løsning og et forslag til hvordan energi- og vannforsyningen kan bringes til neste nivå.

Vi er spesialister på å håndtere den daglige driften av anleggene deres samtidig som vi garanterer resultater. Det er vårt DNA og vår måte å tilby tjenester på som gjør at dere kan fokusere på det dere kan best.

For industribedrifter

Vi foreslår kontinuerlige forbedringer og kan hjelpe dere med å konstruere et helt nytt anlegg der vi også kan bidra med finansieringsløsninger.

For kommuner

Ved å overlate drift og vedlikehold av kommunens anlegg for fjernvarme, fjernkjøling, vannrensing eller drikkevannsproduksjon til Veolia får man en partner som kan tilføre kommunen mangeårig kunnskap og global ekspertise. Når vi overtar driften og vedlikeholdet, gir vi personalet deres opplæring i å håndtere anleggene på samme måte som vi gjør globalt, der garantiene for leveranse og funksjon er nøkkelen i samarbeidet og for kommunens innbyggere. 

Størst verdi kan Veolia skape når vi utvikler en løsning som er tilpasset hver enkelt kunde og anlegg.  Her kan vi bruke vår sirkulære tankegang, se helheten og knytte sammen og optimalisere hele anlegget – vi tar oss da av energiproduksjonen, designer nye anlegg, tilbakefører produksjonssvinn og tar vare på spillvarmen under rensing og reduserer vannforbruket.

Når vi vedlikeholder og renser prosessene, utvikler vi samtidig nye forslag til hvordan det er mulig å redusere kostnadene ytterligere, øke effektiviteten, redusere antall driftsavbrudd og optimalisere anlegget ut fra et miljøsynspunkt.