Våre sertifikater

Certifikat och intyg uppvisas vid anmodan.

Certifikat

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • OHSAS 18001:2007
 • ISO 55001:2014
 • Företagscertifikat för kylarbeten

Ackrediteringar

 • Ackreditering för trycksättning med gas

Prekvalificeringar

 • Utilities NCE pre-kvalificering
 • TransQ pre-kvalificering

Tillstånd

 • Tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik
 • Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall
 • Tillstånd att hantera asbest vid rivning

Diverse tillstånd för att bedriva miljöfarlig verksamhet m.m.