Våre sertifikater

Certifikat och intyg uppvisas vid anmodan.

Certifikat

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018
  • ISO 55001:2014
  • Företagscertifikat för kylarbeten

Prekvalificeringar

  • Utilities NCE pre-kvalificering
  • TransQ pre-kvalificering

Tillstånd

  • Tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik
  • Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall
  • Tillstånd att hantera asbest vid rivning

Diverse tillstånd för att bedriva miljöfarlig verksamhet m.m.