Veolia Norway

Veolia är...

...en komplett partner som utmanar och utvecklar sättet att arbeta med energi, vatten och återvinning. Våra kunder har komplexa anläggningar och höga krav. Genom bred kompetens och innovativa lösningar frigör, tillvaratar och återskapar vi deras resurser så att de kan användas om och om igen.

Vårt arbete med att göra hållbarhet lönsamt har aktivt bidragit till att radikalt förändra synen på resurser och hur vi bäst använder dem. Det har gjort oss till förebilder och föregångare. Vi finns för att våra kunder ska få ut så mycket som möjligt från sina resurser. 

Värderingar Veolia Norden

Ytterst är vårt syfte att bidra till mänsklig utveckling. Vi ska skapa en bättre och mer hållbar framtid för alla. Vi bidrar till det genom att utveckla resurseffektiva, lönsamma och innovativa sätt att arbeta med energi, vatten och återvinning tillsammans med våra kunder. 

Tillsammans har vi byggt en stolt organisation, som med sina olika verksamheter bidrar till att jordens resurser räcker till – även i framtiden.

Våra värderingar är en viktig pusselbit i vårt strategiska ramverk som vägleder oss i vårt dagliga arbete:

Ansvar
Hos oss tar alla ansvar; för våra kunder, miljön och varandra. Vi håller det vi lovar, utför vårt arbete med hög kvalitet och kompromissar aldrig med hälsa och säkerhet. 

Respekt
Respekt är något som både förtjänas och ges. Vår värld bygger på mångfald och vi behandlar och bemöter andra som vi själva vill bli behandlade och bemötta. 

Sammanhållning
Självklart ställer vi upp för varandra och hjälps åt att lösa våra uppgifter. Det är tillsammans vi gör skillnad.

Innovation
Ingenting är omöjligt. Vi ser nya möjligheter i stort och smått, på lång sikt och i vardagen. Innovation genomsyrar allt vi gör. 

Kundfokus
Vi sätter kundens behov i fokus och bygger långsiktiga partnerskap. Genom en nära och aktiv dialog i alla led skapar vi det förtroende som krävs för att kunna vara en proaktiv och komplett partner.
 

Veolia gör...

...allt från planering till genomförande av arbete inom energi, vatten och återvinning. Vi gör arbeten inom både industri och kommunalt, från små uppdrag till stora komplexa projekt.

Vi tror på att vi kan göra en stor skillnad för våra kunder. Genom att fortsätta berätta för våra kunder och föreslå lösningar och metoder att effektivisera och underlätta driften av deras verksamhet kommer vi att bidra till en hållbar framtid. 

Genom att kombinera våra kunskaper och erfarenheter kan vi tillsammans hjälpa våra kunder att reducera sin klimatpåverkan med ökad lönsamhet.

Vi kan skapa så mycket mervärde för våra kunder och planeten, men det är så svårt att beskriva allt vi gör och hur det funkar. Tur att vi har en film, för en film säger mer än tusen ord. 

 

Följ Detta arbete i våra kanaler:

 

 

 

Lite spännande nyheter:

förenar krafter för att bekämpa plastnedskräpning och utveckla återvinningsprogram