Selskapsstruktur

Selskapsstruktur Veolia Nordic

Veolia Nordic AB

Veolia Nordic AB är moderbolaget för Veolias verksamhet i Norden som har en omsättning på 3,6 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda. Verksamheten utgår ifrån 70 olika kontor i Sverige, Norge och Finland.

Veolia Sweden AB

Veolia Sweden AB är det svenska operativa bolaget inom energi, vatten samt servicetjänster mot industrin i Sverige.

Veolia Norge AS

Veolia Norge AS är det operativa bolaget i Norge som levererar energi och stödtjänster till industrin.

Veolia Services Suomi Oy

Veolia Services Suomi Oy är ett helägt dotterbolag till Veolia Nordic AB med bas i Kilpilahti industriområde i Borgå, Finland. Bolaget är ansvarigt för drift och underhåll av kraftvärmeverket som har en ångproduktionskapacitet på 450 MW samt en elproduktionskapacitet på 30 MW.

 

Veolia Recycling Solutions Sweden AB

Veolia Recycling (VRSS) är det svenska operativa bolaget inom återvinning. Verksamheten utgörs främst av förvärvet av hela Hans Anderson Recycling Group.

Veolia Recycling Plastics Sweden AB

Veolia Plastic (VRPS) är det operativa bolaget inom plaståtervinning. Verkar under VRSS.

 

STEP

Veolia äger 51 procent av det finska dotterbolaget, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy, som är ett joint venture med Pori Energia. Företaget levererar energi- och stödtjänster till industrikunder i Finland. www.stepenergy.fi

 

Ledningsgrupp

Se presentation av vår ledningsgrupp