Kommunale vannsystemer

Pålitelig drift og kostnadseffektivitet er viktige faktorer når det gjelder vannsystemer. Veolia er spesialister på å hjelpe kommuner med vannproduksjon på en bekymringsfri måte som reduserer svinn og skaper synergier.  

Veolia er verdensledende innen stabile og driftssikre vannløsninger. Vi kan hjelpe dere med hele eller deler av vannrensingskjeden – for eksempel vannverk, renseanlegg og avløpsledningsnett inklusive pumpestasjoner og trykkøkningspumper. Vi hjelper også til med vedlikehold, kundeservice og fakturering til sluttkunder. I tillegg kan vi håndtere energiprosessene deres.

STABILITET OG GARANTERTE RESULTATER

VEDLIKEHOLDS- OG INVESTERINGSPLAN

OPPLÆRING
SIKKERHETEN FØRST!
LANDSDEKKENDE SERTIFIKATER

Ved å jobbe proaktivt og utarbeide vedlikeholds- og investeringsplaner kan vi forlenge utstyrets levetid samtidig som investeringskostnadene reduseres og utjevnes. Og hvis dere velger å outsource hele eller deler av vannrensingskjeden, gir vi personalet deres opplæring i våre effektive løsninger og hvordan de skal håndtere prosessene på best mulig måte.

Vi utvikler skreddersydde løsninger i dialog med kundene – og sørger alltid for å redusere driftkostnadene og dermed øke avkastningen.
 

Vil du vite mer om industrivann? Kontakt Kurt Jørgensen på +4790850752 eller send en e-post til [email protected]

Hvordan jobber vi med vannsystemer?

Veolia håndterer 4117 vannverk over hele verden, som til sammen produserer 8,5 milliarder kubikkmeter vann til  100 millioner mennesker.

Stabilitet og garanterte resultater

Alle oppdragene våre starter med en analyse av anlegget eller delelementene som dere ønsker hjelp til. Analysen omfatter drift og vedlikehold, forsyning, distribusjon samt fremføring og bruk av vann. På den måten kan vi finne forbedringsområder der vi kan effektivisere forsyningssystemene og optimalisere drift og vedlikehold. Og ved å ha et helhetsperspektiv som omfatter gjenvinning kan vi finne synergier i anlegget – for eksempel ved å ta vare på avløpsvann og utvinne energi av det.

Våre løsninger for anleggsdrift omfatter hele verdikjeden innen hvert fokusområde:

  • Fremledning og distribusjon av drikkevann
  • Optimalisering av drift og vedlikehold av vannbrukssystemer
  • Levering av utstyr og systemer for vannrensing og brannvern
  • Vedlikeholds- og investeringsplaner, teknisk utvikling og finansiering
  • Vekselvarme

Opplæring

Når vi håndterer hele eller deler av vannproduksjonen, gjennomfører vi forbedringer og utvikler innovative løsninger. Vi gir dessuten personalet deres opplæring i drift og håndtering av de forbedrede systemene.

Landsdekkende sertifikater

Veolia er et sertifisert selskap, noe som er en garanti for at rutinene og prosessene våre oppfyller alle krav. Vi er sertifisert i henhold til standarder for blant annet arbeidsmiljø (OHSAS 18001), sikkerhet (AS / NZ 4801), kvalitet (ISO 9001) og miljøstyring (ISO 14001).

Våra certifikat

Våre sertifikater

Sikkerheten først!

Vi opererer med strenge sikkerhetskrav som garanterer at rensingen utføres korrekt og effektivt. Vi har godt gjennomarbeidede rutiner, prosesser og virksomhetssystemer. I tillegg har vi spesielle sikkerhetstiltak og detaljerte sikkerhetsrutiner på plass for utstyr, arbeidsoperasjoner og operatørkvalifikasjoner.

Kontakt

Kurt Jørgensen | Daglig leder

+47 90850752

[email protected]