Industrivann

Jo mer spesialtilpassede løsninger du kan få, desto mer kan du redusere kostnadene. Vi har en lang tradisjon for innovasjon og er verdensledende på vann i prosesser der vi konstruerer, renser, optimaliserer driften og utfører vedlikehold. 

INNOVATIVE LØSNINGER OG DRIFTSOPTIMALISERING
REDUSERTE KOSTNADER
LANDSDEKKENDE SERTIFIKATEr
SIKKERHETEN FØRST!

Som stor aktør kan vi også finne innovative løsninger på nettopp dine utfordringer. Sammen kommer vi frem til en måte å bygge renseanlegget på som gir en optimal prosessflyt. Filtreringen tilpasses også etter dine behov, og vi effektiviserer og energioptimaliserer utstyret for å oppnå et best mulig resultat. Vi drifter dessuten renseanlegg og utarbeider en vedlikeholdsplan med driftsgaranti. 

Våre løsninger for anleggsdrift omfatter hele verdikjeden innen hvert fokusområde:

 • Håndtering av vann i industrianlegg
 • Prosessvann
 • Vann til oppvarming og kjøling
 • Vann som ingrediens, vann for å støtte reaksjoner
 • Håndtering av slam og biprodukter
 • Foredling av avløpsvann 

Vil du vite mer om industrivann? Kontakt Kurt Jørgensen på +4790850752 eller send en e-post til [email protected]

Hvordan jobber vi med industrivann?

Vi renser vannet før det slippes ut til det kommunale renseanlegget eller tilbakeføres til prosessen. Vi kan rense alle typer industrivann og tilpasser filtreringen etter behov.

Innovative løsninger og driftsoptimalisering
Alle våre oppdrag innledes med en analyse av anlegget eller deloppgaven som dere ønsker hjelp med. Analysen omfatter drift og vedlikehold, forsyning, distribusjon, fremføring og bruk av vann.

Analysen identifiserer ulike forbedringsområder, for eksempel at forsyningssystemet kan effektiviseres eller at drift og vedlikehold kan optimaliseres. Vi har alltid et helhetsperspektiv og gjennomfører en omfattende analyse der vi tar for oss hele anlegget og forsøker å løse problemer på best mulig måte. I analysen inkluderer vi også gjenvinning og leter etter mulige synergier i anlegget, for eksempel i form av lagring og utvinning av energi fra avløpsvann.

Våre løsninger for anleggsdrift omfatter hele verdikjeden innen hvert fokusområde:

 • Håndtering av vann i industrianlegg
 • Prosessvann
 • Vann til oppvarming og kjøling
 • Vann som ingrediens, vann for å støtte reaksjoner
 • Håndtering av slam og biprodukter
 • Foredling av avløpsvann
 • Reduserte kostnader

Reduserte kostnader
Våre driftssikre løsninger gjør det mulig å rense vannet på en måte som gir lavere kostnader for å slippe det ut i det kommunale renseanlegget. Det skjer gjennom ombygging av prosesser og prosessflyt for å oppnå energioptimalisering.

Landsdekkende sertifikater

Veolia er et sertifisert selskap med lang erfaring, noe som garanterer at rutinene i vannrensingen oppfyller alle krav som stilles i dag. Vi er sertifisert i henhold til standarder for blant annet arbeidsmiljø (OHSAS 18001), sikkerhet (AS / NZS 4801), kvalitet (ISO 9001) og miljøstyring (ISO 14001).

Veolias sertifiseringer finner du ved å klikke her

här

Sikkerheten først!
Vi opererer med strenge sikkerhetskrav som garanterer at vannrensingen gjennomføres korrekt og effektivt. Veolia er et sertifisert selskap med lang industrierfaring, og garanterer at rutinene i prosessen oppfyller alle miljøkrav.

Vi har godt gjennomarbeidede rutiner, prosesser og virksomhetssystemer, og har spesielle sikkerhetstiltak og detaljerte sikkerhetsrutiner på plass for utstyr, arbeidsoperasjoner og operatørkvalifikasjoner.
 

Kontakt

Kurt Jørgensen | Daglig leder

+47 90850752

[email protected]