Industriell varme og kjøling

Industriell varme og kjøling

En måte å redusere kostnader på er å effektivisere energisystemene. Vi kan finansiere, konstruere, drifte og vedlikeholde varme- og kjøleanleggene deres med innovative løsninger som gir bedre resultater både økonomisk og miljømessig. 

Vi har bred kompetanse og erfaring innen varme- og kjølenettverk, og gjør alltid en grundig analyse av systemene før vi skreddersyr løsninger som sikrer maksimal energieffektivitet. 
Ved å planlegge og strukturere fremtidig vedlikehold bidrar vi til å øke utstyrets levetid samtidig som kostnadene reduseres og utjevnes over tid. Vi hjelper dere også med å skape synergier i systemene som gir mer effektive prosesser – for eksempel i form av vanngjenvinning. 

TRANSPARENS OG SPORBARHET

ÉN PARTNER FOR ALT

SIKKERHETEN FØRST!

KOSTNADSEFFEKTIVISERING

STØRRE AVKASTNING

Veolia kan også supplere det tekniske tilbudet med finansielle løsninger tilpasset deres forretningsbehov. Vi benytter oss da av ulike forretningsmodeller. 

  • Vi tar ansvar for drift og vedlikehold av systemene deres
  • Vi designer, konstruerer, bygger, drifter og vedlikeholder varme- og kjølesystemene deres
  • Vi konstruerer, bygger, eier, drifter og vedlikeholder systemene deres
  • Vi konstruerer, bygger, drifter og finansierer varme- og kjølesystemene deres

Vi sørger også for å ta vare på spillvarme for å redusere brenselbehov, utslipp og kostnader. Og vi opererer alltid med nøyaktig rapportering som gir dere full kontroll over drifts- og vedlikeholdskostnader.

Vil du vite mer om industrivann? Kontakt Kurt Jørgensen på +4790850752 eller send en e-post til [email protected]

Hvordan jobber vi med industriell varme og kjøling?

Full transparens
Vi benytter oss av overvåking for å oppdage problemer på et tidlig stadium og forebygge driftsstans, samt for å muliggjøre transparent rapportering av virksomheten – noe som gir kontroll over drifts- og vedlikeholdskostnader. 

Én partner for alt
Veolia er verdensledende innen vann-, energi- og avfallstjenester. Vi tilbyr støtte og innovative løsninger for ressurshåndtering og -optimalisering på disse områdene. Og ettersom disse tjenestene som oftest ikke er kjerneaktivitetene deres, bidrar vi med kunnskap og løsninger som skaper synergier og i sin tur besparelser og forbedringer. Våre tjenester er beregnet for all virksomhet og alt vedlikehold knyttet til energi, vann og avfallshåndtering – noe som gjør oss til en optimal partner. 

Sikkerheten først!
Vi opererer med strenge sikkerhetskrav som garanterer at rensingen utføres korrekt og effektivt. Vi har godt gjennomarbeidede rutiner, prosesser og virksomhetssystemer. I tillegg har vi spesielle sikkerhetstiltak og detaljerte sikkerhetsrutiner på plass for utstyr, arbeidsoperasjoner og operatørkvalifikasjoner.

Asset Management kan gi økt kostnadseffektivitet – og avkastning
Vi er ISO 55 000-sertifisert innen Asset Management og kan sørge for betydelig kostnadseffektivisering gjennom drift og vedlikehold som bygger på analyser av faktiske behov.  

Vedlikeholdet planlegges strategisk og vi finner den mest kostnadseffektive tilnærmingsmåten ut fra hva slags teknisk system dere bruker. Noen systemer krever regelmessig vedlikehold for å sikre maksimal levetid og minimale dyre investeringer. Andre kan være kostbare å vedlikeholde, slik at det vil lønne seg å kjøre utstyret helt ned for så å kjøpe nytt. 

Egne verksteder betyr at vi alltid har kontroll på tid og kvalitet med hensyn til komponentene vi benytter, samt hvor de stammer fra – noe som garanterer maksimal ytelse og sporbarhet.

Øk avkastningen gjennom maksimal produktivitet og minimal driftsstans
Økt produktivitet gir større avkastning. For å oppnå dette overvåker vi systemene ved hjelp av innovative løsninger og CCTV-teknologi for å kunne oppdage og forebygge fremtidige problemer. 

Når det er mulig å hindre problemer, kan anlegget utnyttes maksimalt. Vi organiserer arbeidet og planlegger alt vedlikehold slik at det gir minst mulig driftsforstyrrelser. 

Veolia har opparbeidet seg mange års erfaring fra hele verden. Derfor kan vi tilby et bredt utvalg av funksjoner som dekker alle behov innen både vann, energi og avfallshåndtering.

CSR
Miljøet er kjernen i Veolias verdiskapning. Derfor effektiviserer vi nettverkene deres og hjelper dere med å jobbe mer miljøsmart, hele tiden. Vår brede kunnskap innen ressurshåndtering – fremfor alt innen energieffektivitet og vann- og avfallshåndtering – gjør at vi kan finne smarte løsninger som gir optimal utnyttelse av ressursene deres og gjør utstyret deres mer effektivt. Det gir høyere kvalitet på systemene og et bedre arbeidsmiljø for medarbeiderne, samtidig som miljøpåvirkningen blir mindre og det blir lettere å få aksept for virksomheten. 

Våra certifikat Våre sertifikater

Kontakt

Kurt Jørgensen | Daglig leder

+47 90850752

[email protected]