Veolia Norway

1853 sådde Napoleon III fröet till vad som skulle bli Veolia, ett av världens största miljöföretag.

Vatten

Franska medborgare skulle få säker vattentillgång och ett vattenbolag grundades där kunskap och erfarenhet skulle samlas och växa. Snart hade man ett 50-årigt avtal för att förse Europas då största stad Paris med vatten.  

Länge fokuserade man framgångsrikt på sitt uppdrag - att skapa tillgång till vatten, men den industriella revolutionen medförde stor utveckling och snart utvidgades verksamheten till att skapa tillgång till energi och avfallshantering. 

 

Senare fick man i uppdrag att ta rätt på kloakvatten och avfall på gator och detta togs tillvara och omvandlades till gödsel. Sedan dess har ständigt nya innovationer tillkommit för att rena vatten och utvinna värdefulla ämnen. 

Att ta tillvara på resurser är ett konststycke som har blivit en del av Veolias signum. Kärnverksamheten består i att skapa cirkulära förlopp, där alla viktiga resurser tillvaratas.  

I en cirkulär ekonomi behöver resurserna återföras in i systemet för att kunna återskapas. Koncernen är idag en världsledande aktör på tjänster inom energi, avfall och vatten

Varje dag jobbar Veolia för att skapa tillgång till resurser, ta tillvara resurser och att återskapa dem. För att göra detta har vi ett tydligt uppdrag med en klar affärsidé och vision.

Och vårt syfte är att bidra till mänsklig utveckling. Det gör vi genom att vi förhåller oss till FN:s mål för hållbar utveckling. Vi ska skapa en bättre och mer hållbar framtid för alla. Med denna målsättning i åtanke och vår produktportfölj arbetar Veolia enligt devisen "Resourcing the world".

Vi har en imponerande produktportfölj som hjälper våra kunder att bli lönsamma på ett hållbart sätt. Genom att kombinera våra tjänster kan vi uträtta något magiskt. 

Följ vårt gemensamma arbete mot en hållbar morgondag i våra kanaler: