Fjernvarme og kjøling

Når varme- og kjølesystemer ikke driftes og vedlikeholdes på riktig måte, kan de ikke utnyttes optimalt og levetiden blir kortere. Vi bidrar til å sikre innbyggerne i kommunens investeringer ved hjelp av innovative og kostnadseffektive løsninger.

Vi håndterer drift og vedlikehold av varme- og kjøleanleggene deres uten at det går på bekostning av eierskap og innflytelse for dere. Vi analyserer anleggene for å identifisere behov og foreslå skreddersydde forbedringer med hensyn til energieffektivitet, tekniske løsninger, sirkulær tankegang og optimal drift av anlegget. 
Ved å planlegge og strukturere fremtidig vedlikehold – såkalt Asset Management – kan vi øke utstyrets levetid samtidig som kostnadene reduseres og utjevnes.

FULL TRANSPARENS
ÉN PARTNER FOR ALT
SIKKERHETEN FØRST!
KOSTNADSEFFEKTIVISERING
BESTE SYSTEMVIRKNINGSGRAD

Vi gjør dessuten anlegget til en del av den sirkulære økonomien ved å ta vare på spillvarme, noe som gir redusert brenselbehov og dermed også mindre utslipp og kostnader. 

Vi finner også ut hvordan dere kan redusere energitapene. På den måten kan vi hjelpe dere med å øke systemenes virkningsgrad og dessuten sikre minst mulig forstyrrelser for omgivelsene. 

Hvis dere outsourcer hele eller deler av prosessen, gir vi personalet deres opplæring i våre effektive løsninger og hvordan de kan drifte og vedlikeholde installasjonene etter utløpet av avtalen. Vi opererer dessuten med full transparens, noe som gir dere kontroll over drifts- og vedlikeholdskostnadene.

Vil du vite mer om industrivann? Kontakt Kurt Jørgensen på +4790850752 eller send en e-post til [email protected]

Hvordan jobber vi med fjernvarme og kjøling?

Veolia hjelper dere med drift og vedlikehold av varme- og kjøleanlegg. Vi finner sikre løsninger som skreddersys etter deres behov, gjør systemet mer effektivt og reduserer energiforbruket. 

Full transparens
Vi benytter oss av overvåking for å oppdage problemer på et tidlig stadium og forebygge driftsstans, samt for å muliggjøre transparent rapportering av virksomheten – noe som gir kontroll over drifts- og vedlikeholdskostnader. 

Én partner for alt
Veolia er verdensledende innen vann-, energi- og avfallstjenester. Vi tilbyr støtte og innovative løsninger for ressurshåndtering og -optimalisering på disse områdene. Og ettersom disse tjenestene som oftest ikke er kjerneaktivitetene deres, bidrar vi med kunnskap og løsninger som skaper synergier og i sin tur besparelser og forbedringer. Våre tjenester er beregnet for all virksomhet og alt vedlikehold knyttet til energi, vann og avfallshåndtering – noe som gjør oss til en optimal partner. 

Sikkerheten først!
Vi opererer med strenge sikkerhetskrav som garanterer at rensingen utføres korrekt og effektivt. Vi har godt gjennomarbeidede rutiner, prosesser og virksomhetssystemer. I tillegg har vi spesielle sikkerhetstiltak og detaljerte sikkerhetsrutiner på plass for utstyr, arbeidsoperasjoner og operatørkvalifikasjoner.

Asset Management kan gi økt kostnadseffektivitet – og avkastning
Vi er ISO 55 000-sertifisert innen Asset Management og kan sørge for betydelig kostnadseffektivisering gjennom drift og vedlikehold som bygger på analyser av faktiske behov.  

Vedlikeholdet planlegges strategisk og vi finner den mest kostnadseffektive tilnærmingsmåten ut fra hva slags teknisk system dere bruker. Noen systemer krever regelmessig vedlikehold for å sikre maksimal levetid og minimale dyre investeringer. Andre kan være kostbare å vedlikeholde, slik at det vil lønne seg å kjøre utstyret helt ned for så å kjøpe nytt. 

Egne verksteder betyr at vi alltid har kontroll på tid og kvalitet med hensyn til komponentene vi benytter, samt hvor de stammer fra – noe som garanterer maksimal ytelse og sporbarhet.

Øk avkastningen gjennom maksimal produktivitet og minimal driftsstans
Økt produktivitet gir større avkastning. For å oppnå dette overvåker vi systemene ved hjelp av innovative løsninger og CCTV-teknologi for å kunne oppdage og forebygge fremtidige problemer. 

Når det er mulig å hindre problemer, kan anlegget utnyttes maksimalt. Vi organiserer arbeidet og planlegger alt vedlikehold slik at det gir minst mulig driftsforstyrrelser. 

Veolia har opparbeidet seg mange års erfaring fra hele verden. Derfor kan vi tilby et bredt utvalg av funksjoner som dekker alle behov innen både vann, energi og avfallshåndtering.

CSR
Miljøet er kjernen i Veolias verdiskapning. Derfor effektiviserer vi nettverkene deres og hjelper dere med å jobbe mer miljøsmart, hele tiden. Vår brede kunnskap innen ressurshåndtering – fremfor alt innen energieffektivitet og vann- og avfallshåndtering – gjør at vi kan finne smarte løsninger som gir optimal utnyttelse av ressursene deres og gjør utstyret deres mer effektivt. Det gir høyere kvalitet på systemene og et bedre arbeidsmiljø for medarbeiderne, samtidig som miljøpåvirkningen blir mindre og det blir lettere å få aksept for virksomheten. 

Våra certifikat Våre sertifikater

 

Kontakt

Kurt Jørgensen | Daglig leder

+47 90850752

[email protected]