Drift og vedlikehold av forsyningssystemer

Drift og vedlikehold av forsyningssystemer

Effektive energisystemer som gir reduserte kostnader, krever innovative løsninger. Vi konstruerer, drifter og vedlikeholder systemer som optimaliserer både effektivitet og avkastning.

Vi hjelper deg med å drifte varme- og kjøleanlegg så effektivt som overhodet mulig, gjennom grundige analyser og skreddersydde løsninger som gir maksimal energieffektivitet i anleggene og bidrar til at dere når oppsatte miljømål. 

TRANSPARENS OG SPORBARHET
ÉN PARTNER FOR ALT
SIKKERHETEN FØRST!
KOSTNADSEFFEKTIVISERING
REDUSERT ENERGIFORBRUK

Ved å planlegge og strukturere fremtidig vedlikehold – såkalt Asset Management – kan vi øke utstyrets levetid og sørge for at systemene utnyttes på best mulig måte samtidig som kostnadene reduseres og utjevnes.

Vi håndterer spillvarme på en måte som gir lavere brenselbehov, utslipp og kostnader. Og dermed blir anlegget en del av den sirkulære økonomien. I tillegg maksimerer vi avkastningen og sikrer minimale forstyrrelser i anleggene samtidig som vi garanterer driftssikkerheten.

Vi jobber også med nøyaktig rapportering slik at dere får kontroll over drifts- og vedlikeholdskostnadene.
 

Vil du vite mer om industrivann? Kontakt Kurt Jørgensen på +4790850752 eller send en e-post til [email protected]

Hvordan jobber vi med drift og vedlikehold av forsyningssystemer?

Full transparens
Vi benytter oss av overvåking for å oppdage problemer på et tidlig stadium og forebygge driftsstans, samt for å muliggjøre transparent rapportering av virksomheten – noe som gir kontroll over drifts- og vedlikeholdskostnader.

Én partner for alt
Veolia er verdensledende innen vann-, energi- og avfallstjenester. Vi tilbyr støtte og innovative løsninger for ressurshåndtering og -optimalisering på disse områdene. Og ettersom disse tjenestene som oftest ikke er kjerneaktivitetene deres, bidrar vi med kunnskap og løsninger som skaper synergier og i sin tur besparelser og forbedringer. Våre tjenester er beregnet for all virksomhet og alt vedlikehold knyttet til energi, vann og avfallshåndtering – noe som gjør oss til en optimal partner. 

Sikkerheten først!
Vi opererer med strenge sikkerhetskrav som garanterer at rensingen utføres korrekt og effektivt. Vi har godt gjennomarbeidede rutiner, prosesser og virksomhetssystemer. I tillegg har vi spesielle sikkerhetstiltak og detaljerte sikkerhetsrutiner på plass for utstyr, arbeidsoperasjoner og operatørkvalifikasjoner.

Asset Management kan gi økt kostnadseffektivitet – og avkastning
Vi er ISO 55 000-sertifisert innen Asset Management og kan sørge for betydelig kostnadseffektivisering gjennom drift og vedlikehold som bygger på analyser av faktiske behov.  
Vedlikeholdet planlegges strategisk og vi finner den mest kostnadseffektive tilnærmingsmåten ut fra hva slags teknisk system dere bruker. Noen systemer krever regelmessig vedlikehold for å sikre maksimal levetid og minimale dyre investeringer. Andre kan være kostbare å vedlikeholde, slik at det vil lønne seg å kjøre utstyret helt ned for så å kjøpe nytt. 
Egne verksteder betyr at vi alltid har kontroll på tid og kvalitet når det gjelder komponentene vi benytter, samt hvor de stammer fra – noe som garanterer maksimal ytelse og sporbarhet. 

Øk avkastningen gjennom maksimal produktivitet og minimal driftsstans
Økt produktivitet gir større avkastning. For å oppnå dette overvåker vi systemene ved hjelp av innovative løsninger og CCTV-teknologi for å kunne oppdage og forebygge fremtidige problemer. 

Når det er mulig å hindre problemer, kan anlegget utnyttes maksimalt. Vi organiserer arbeidet og planlegger alt vedlikehold slik at det gir minst mulig driftsforstyrrelser. 

Vannsystemer er Veolias kjernevirksomhet, og vi har opparbeidet oss mange års erfaring fra hele verden. Derfor kan vi tilby et bredt utvalg av funksjoner som dekker alle behov innen både vann, energi og avfallshåndtering.

CSR
Miljøet er kjernen i Veolias verdiskapning. Derfor effektiviserer vi nettverkene deres og hjelper dere med å jobbe mer miljøsmart, hele tiden. Vår brede kunnskap innen ressurshåndtering – fremfor alt innen energieffektivitet og vann- og avfallshåndtering – gjør at vi kan finne smarte løsninger som gir optimal utnyttelse av ressursene deres og gjør utstyret deres mer effektivt. Det gir høyere kvalitet på systemene og et bedre arbeidsmiljø for medarbeiderne, samtidig som miljøpåvirkningen blir mindre og det blir lettere å få aksept for virksomheten.

Våra certifikat Våre sertifikater

Kontakt

Kurt Jørgensen | Daglig leder

+47 90850752

[email protected]