Veolia Norway

Veolia gjør alt for å opprettholde tjenestetilbudet til alle kunder

Veolia gjør alt for å fortsette og levere våre tjenester til deg. I anledning utbruddet av Covid-19-viruset har vi iverksatt vår krisehåndteringsplan for å sikre at driften opprettholdes.

Teamene våre jobber sammen i alle de nordiske landene for å levere tjenestene, samtidig som vi overholder restriksjonene som gradvis blir innført i de ulike landene.

Veolia har lang erfaring med å levere kritiske tjenester til samfunnet og til ulike bransjer, også i krisetider. Vi bruker all vår erfaring og våre engasjerte medarbeidere for å gjøre vårt ytterste for å fortsette leveransene til alle kunder i denne krevende tiden.

Vi er opptatt av tett dialog, og vi vil informere dere umiddelbart dersom tjenestene våre på noen som helst måte blir påvirket av nye restriksjoner eller andre endringer knyttet til den pågående pandemien.

Vi gjør alt vi kan for å opprettholde tjenestetilbudet til alle kunder.

Med vennlig hilsen
Håkon Vist
CEO Veolia Nordic


Veolia is fully committed to continue serving all customers keeping all safe

Veolia remains fully committed to continue delivering our services to our customers. We have activated our crisis management plan, at the outbreak of the COVID-19 virus, to ensure business continuity.

Veolia Nordic is monitoring and following the guidance from Folkehelseinstituttet and other authorities regarding COVID-19. 

Letter to our customers regarding COVID-19

Veolia works continuously to ensure that our employees are able to carry out their work in a safe way to avoid being infected or spreading infection. In all the Nordic countries, our teams are working together to provide the services with due respect for the restrictions that are progressively being introduced in the different countries.

Veolia has long standing experience in delivering critical services to industries and the community also in times of crisis. We will use all of our experience and our committed staff to do all we can to continue carrying out our mission towards all customers during these difficult times.

We are committed to maintaining a close dialogue and to inform you immediately if in any way our services would be affected by new restrictions or by any other changes related to the current pandemic.

Do you wish to get in contact with us, you can either reach out to your local contact at Veolia or turn to customer service at +46 176 207 171 between 07:00 and 17:00 to be connected with the right person.

Should any changes occur in your operations, such as changed opening hours or any other changes due to COVID-19 that may affect our cooperation, please notify us as soon as possible.