Veolia Norway

Vårt hovedmål er fortsatt sikker levering til alle våre kunder i tråd med avtalen

Veolia vil fortsette å utføre sine avtalte forpliktelser hos samtlige kunder. For å sikre fortsatt leveranse, har vi iverksatt krisehåndteringsplanen vår i forbindelse med virusutbruddet. 

Veolia Nordic følger med på og retter seg etter anbefalingene fra Folkehelseinstituttet og andre myndigheter når det gjelder Covid-19. 

Letter to our customers regarding COVID-19 - Norwegian

Sikkerheten står i høysetet når vi er ute hos kundene. Vi er opptatt av at medarbeiderne våre skal kunne utføre arbeidet på en trygg måte og unngå smitte.

Teamene våre samarbeider i samtlige nordiske land for å sikre at leveringsforpliktelsene oppfylles, samtidig som vi overholder de ulike restriksjonene som innføres i de ulike nordiske landene.

Takket være våre engasjerte medarbeidere og vår lange erfaring med levering av essensielle tjenester til industri og samfunn også i krisetider, kan vi fortsette å utføre oppdraget vårt hos alle kunder. 

Vi vil fortsette å ha en tett dialog og informere dere umiddelbart dersom tjenestene våre på noen måte skulle bli påvirket av nye restriksjoner eller andre forandringer knyttet til den pågående pandemien. 

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du henvende deg til din vanlige kontaktperson hos Veolia eller bruke kontaktskjemaet under.

Ved planlagte endringer, for eksempel endrede åpningstider i bedriften eller andre virusrelaterte endringer som kan påvirke samarbeidet, ber vi dere informere Veolia om dette så raskt som mulig.


Veolia is fully committed to continue serving all customers keeping all safe

Veolia remains fully committed to continue delivering our services to our customers. We have activated our crisis management plan, at the outbreak of the COVID-19 virus, to ensure business continuity.

Veolia Nordic is monitoring and following the guidance from Folkehelseinstituttet and other authorities regarding COVID-19. 

Letter to our customers regarding COVID-19

Veolia works continuously to ensure that our employees are able to carry out their work in a safe way to avoid being infected or spreading infection. In all the Nordic countries, our teams are working together to provide the services with due respect for the restrictions that are progressively being introduced in the different countries.

Veolia has long standing experience in delivering critical services to industries and the community also in times of crisis. We will use all of our experience and our committed staff to do all we can to continue carrying out our mission towards all customers during these difficult times.

We are committed to maintaining a close dialogue and to inform you immediately if in any way our services would be affected by new restrictions or by any other changes related to the current pandemic.

Do you wish to get in contact with us, please reach out to your local contact at Veolia or use the contact form below.

Should any changes occur in your operations, such as changed opening hours or any other changes due to COVID-19 that may affect our cooperation, please notify us as soon as possible.

For mer informasjon

Hvis dere har spørsmål om Veolia eller hvordan Veolia håndterer Covid-19, kan dere bruke kontaktskjemaet eller henvende deg til din vanlige kontaktperson hos Veolia.


Gi beskjed om endringer

Ved planlagte endringer, for eksempel endrede åpningstider i bedriften eller andre virusrelaterte endringer som kan påvirke samarbeidet, ber vi dere informere Veolia om dette så raskt som mulig.


 

Kontakter

Beskjed