Återvinning

När vi på Veolia tar hand om er återvinning förvandlas skräp till värdefulla resurser. Vi löser alla era återvinningsbehov – oavsett om ni arbetar inom industrin, på kontor eller med kommersiella fastigheter. Och med innovativ teknik kan vi minska ert miljöavtryck och samtidigt skapa snygga och smidiga återvinningslösningar.

Vi har hjälpt kunder i Sverige att sortera och återvinna på rätt sätt sedan 1948. Och vår utveckling genom åren går hand i hand med ökande hållbarhetskrav, en alltmer cirkulär ekonomi och den växande insikten om att avfall är en tillgång, snarare än sopor. Det gör att vi är en råvaruleverantör, i lika hög grad som ett återvinningsföretag. Våra servicetjänster gör att vi hela tiden kan återföra mer och mer kvalitetssäkrade råvaror till kretsloppet – och idag återvinner vi 98% av allt material vi samlar in.

Veolia Recycling Solutions leds av tf. Senior Vice President Nicolas Le Poder

 

Våra tjänster inom återvinning

 

Veolia går samman med nära 30 andra stora företag och satsar stort för att få stopp på plastnedskräpningen.