Veolia Norway

Vi sköter era tekniska installationer på rätt sätt, med rätt intervall och omfattning - och sänker era kostnader.

Med stort utbud av tjänster och snabb inställelsetid är Veolia är ett av de ledande bolagen inom industrisanering.
Veolia går samman med nära 30 andra stora företag och satsar stort för att få stopp på plastnedskräpningen.