Veolia Norway

I anledning utbruddet av Covid-19-viruset har vi iverksatt vår krisehåndteringsplan for å sikre at driften opprettholdes.
Solution
Vi har en lang tradisjon for innovasjon og er verdensledende på vann i prosesser der vi konstruerer, renser, optimaliserer driften og utfører vedlikehold.
Solution
Ineffektive energisystemer kan gi økte kostnader. Innovative løsninger kan imidlertid gjøre systemene bedre – og øke avkastningen. Vi hjelper dere med konstruksjon, rensing, drift og optimalisering av systemene.